Chính quyền xanh

Được xem là bộ não, là trái tim của thành phố Xanh Thông Minh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của địa phương, tỉnh thành

Kết nối dữ liệu thông suốt giữa các đơn vị, giúp nhà chỉ huy ra quyết định kịp thời, chính xác, nhanh chóng
Hệ thống báo cáo cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp các nhà lãnh đạo chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế, xã hội