Cuộc sống xanh

Con người trở thành trung tâm. Nơi các giải pháp công nghệ được thiết kế vì những trải nghiệm thú vị và an toàn cho mọi người

Trải nghiệm cuộc sống thông minh trong Bình Thường Xanh
Đáp ứng mỗi nhu cầu thường nhật: mua sắm, học hành, thưởng thức truyền hình, điều khiển tương tác thông minh…trực tuyến và cá nhân hóa