Điều khoản sử dụng 

 

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện (“Thỏa thuận”) quy định việc tham gia FPT Techday 2021. Bằng cách đăng ký Sự kiện trực tuyến, bạn đồng ý với những điều khoản này, tạo lập một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa chủ sở hữu và đơn vị tổ chức Sự kiện trực tuyến, Công ty Cổ phần FPT (“Đơn vị tổ chức”) và người tham dự đã đăng ký (“bạn” hoặc “Người tham dự”). Nếu thay mặt cho một cá nhân khác đăng ký, bạn có trách nhiệm đảm bảo người tham dự biết và chấp nhận các điều khoản này. 

 

1. Yêu cầu đối với Người tham dự

 

1.1 Tất cả người tham dự phải đăng ký. Ban tổ chức sẽ lưu thông tin trong cơ sở dữ liệu an toàn để tạo quyền truy cập, xuất số liệu thống kê và gửi thư, email hoặc tin nhắn thông tin về chương trình, các ấn phẩm, bản tin và các ấn phẩm khác.

 

1.2 Ban tổ chức có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi hoặc cho phép các bên thứ ba được lựa chọn gửi cho bạn thông tin về các Sự kiện trực tuyến, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn có thể quan tâm, nếu bạn đã đồng ý;

 

1.3 Quyền truy cập. Việc đăng ký cho phép bạn truy cập vào Sự kiện trực tuyến. Tất cả các chi phí khác liên quan đến việc tham dự sẽ do bạn tự chi trả và Sự kiện trực tuyến không có trách nhiệm đối với các chi phí đó.

 

1.4 Sử dụng hình ảnh. Bằng cách tham gia Sự kiện trực tuyến, bạn xác nhận và đồng ý cho Sự kiện trực tuyến ghi âm, quay phim, phát trực tiếp, chụp hình bạn hoặc những hoạt động tương tự bằng phương tiện có sẵn hoặc sau đó phát triển và phân phối, phát sóng, sử dụng vĩnh viễn những sản phẩm này mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào hoặc trả bất kỳ khoản phí nào. Quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, quyền chỉnh sửa sản phẩm, quyền sử dụng sản phẩm riêng hoặc kết hợp với thông tin khác và quyền cho phép người khác sử dụng hoặc phổ biến những hình ảnh đó.

 

1.5 Nội dung Sự kiện trực tuyến. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Sự kiện trực tuyến có toàn quyền thay đổi bất cứ thông tin nào của Sự kiện trực tuyến ảo, bao gồm nhưng không giới hạn, tên Sự kiện trực tuyến, chủ đề, nội dung, chương trình, diễn giả, người trình bày, người dẫn chương trình, điều phối viên, địa điểm và thời gian. Nội dung Sự kiện trực tuyến sẽ được Ban tổ chức cập nhật và người đăng ký có thể truy cập được.

 

1.6 Bằng cách đăng ký tham gia Sự kiện trực tuyến này, bạn cho phép Ban tổ chức vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí sử dụng tên và biểu tượng công ty (bao gồm mọi logo) để quảng bá Sự kiện trực tuyến và đơn vị tổ chức bằng mọi cách và trên mọi phương tiện truyền thông.

 

2. Hành vi bị cấm

 

2.1 Hành vi gây rối. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Sự kiện trực tuyến có quyền xóa bạn khỏi Sự kiện trực tuyến nếu Ban tổ chức xác định sự tham gia hoặc hành vi của bạn gây gián đoạn hoặc cản trở Sự kiện trực tuyến hoặc trải nghiệm Sự kiện trực tuyến của những người tham gia khác.

 

2.2 Ghi âm, phát trực tiếp và quay video. Người tham dự không được ghi âm hoặc phát âm thanh hoặc video các phiên tại Sự kiện trực tuyến.

 

2.3 Các hoạt động kinh doanh không tuân thủ/phi đạo đức. Ban tổ chức có quyền từ chối tham dự đối với bất kỳ ai tham gia hoặc được cho là tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi đạo đức hoặc không tuân thủ.

 

2.4 Ngoài các yêu cầu và quy định nêu trong Mục 2, Ban tổ chức cũng có toàn quyền loại trừ bất kỳ người tham gia tiềm năng nào đăng ký hoặc tham gia Sự kiện trực tuyến.

 

3. Xác nhận đăng ký Sự kiện trực tuyến

 

3.1 Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký qua email. Hãy đảm bảo nhập chính xác email trên biểu mẫu đăng ký. Lưu ý kiểm tra hộp thư rác phòng khi email Sự kiện trực tuyến bị bộ lọc thư rác chặn.

 

3.2 Bạn sẽ nhận được thông tin cần thiết dành cho người tham dự đã đăng ký tại địa chỉ email và địa chỉ gửi thư đã cung cấp trên mẫu đăng ký.

 

3.3 Ngoài ra, bạn cũng sẽ được thêm vào danh sách người tham gia Sự kiện trực tuyến để nhận thông báo về các Sự kiện trực tuyến trong tương lai.

 

3.4 Sẽ có một liên kết trong mỗi email để lựa chọn, nếu bạn muốn từ chối bất kỳ lợi ích nào.