Doanh nghiệp xanh

Khu vực mô phỏng bức tranh hoạt động của doanh nghiệp xanh với sự hỗ trợ của công nghệ

Kiểm soát được rủi ro dịch bệnh dựa trên việc thu thập, phân tích dữ liệu di chuyển và khai báo y tế của CBNV theo thời gian thực.
Công nghệ giúp doanh nghiệp vận hành an toàn, linh hoạt, không gián đoạn