Đồng chí Nguyễn Minh Hằng

Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao

Giới thiệu

 Bà Nguyễn Minh Hằng hiện giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế.