Ông Lê Hồng Việt

FPT Smart Cloud

Tổng giám đốc FPT Smart Cloud

Giới thiệu

Ông Lê Hồng Việt là một trong những người đặt nền móng cho việc ứng dụng và phát triển những công nghệ mới cũng như giúp FPT chinh phục thị trường quốc tế ở nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau. Hiện tại ông trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực Trí tuệ Nhân tạo cũng như Điện toán Đám mây tại FPT theo ba tầng: Ứng dụng vào hệ sinh thái FPT, đóng gói thành các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường và tạo thành tài nguyên cho cộng đồng sử dụng. Trong đó, FPT.AI là Nền tảng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam và hiện đang được ứng dụng tại hơn 70 doanh nghiệp tại Việt Nam và thế giới, trong đó có gần 40 doanh nghiệp nằm trong Top VNR100 nhằm giúp các doanh nghiệp gia tăng năng suất, tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng.