Đồng chí Nguyễn Lê Phúc

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Giới thiệu

ÔNg Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/01/2020.