Ông Nguyễn Văn Khoa

FPT

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

Giới thiệu

Ông Khoa là một người am hiểu sâu sắc các hoạt động kinh doanh, công nghệ với khách hàng khối B2B, B2C. Trong 24 năm làm việc ở FPT, ông ghi dấu ấn nổi bật ở lĩnh vực viễn thông như thành công khai thác đường trục Bắc - Nam 1.800 km; tiên phong phát triển hạ tầng quang trong thị trường internet Việt Nam; đặt nền móng cho sự phát triển của Truyền hình FPT hiện tại. Ông thúc đẩy hàng loạt đề án tin học hóa quản lý tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa quản trị, tăng hiệu quả khối sản xuất. Thúc đẩy sáng tạo toàn tập đoàn, gia tăng sức mạnh bằng hợp lực nội bộ là những hành động quyết liệt mà ông đang triển khai.