Ông Nguyễn Xuân Phong

FPT Software

Chuyên gia nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo, Mila

Giới thiệu

Ông Phong hiện đang tham gia hoạt động nghiên cứu tại Viện Trí tuệ nhân tạo Mila - Quebec. Tại Mila, ông Phong đang làm việc trực tiếp với các nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới như Giáo sư Yoshua Bengio và Giáo sư Aaron Courville trong một số dự án về sự xáo trộn, phát hiện bất thường và học tăng cường. Ông đã có 7 năm làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu AI cho tập đoàn Hitachi. Các chủ đề mà ông đang tập trung nghiên cứu như ứng dụng máy học để nhận dạng hoạt động của con người, điều khiển tự động cho các nhà máy công nghiệp, chế tạo robot... Ông cũng đang tư vấn cho các tổ chức tại Việt Nam để phát triển chiến lược và tài năng AI.