Ông Trương Gia Bình

FPT

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT

Giới thiệu

Ông Trương Gia Bình là linh hồn, người tập hợp lực lượng và luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng vượt bậc của FPT. Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã trở thành công ty công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu của Việt Nam và đang nỗ lực để trở thành một công ty mang tầm vóc quốc tế. Không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là người có tâm huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến các chính sách của Chính phủ trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam.