Y tế xanh

Nền y tế không giấy tờ, hỗ trợ các y bác sỹ khám chữa bệnh hiệu quả, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế số hoàn hảo, thuận tiện

Công nghệ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ công tác khám – chữa bệnh, chăm sóc y tế tại nhà
Kết nối và chia sẻ thông tin trong ngành Y tế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu y tế điện tử